ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Χ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. (ΣΥΝ.Π.Ε.)