ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Χ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. (ΣΥΝ.Π.Ε.)

Διεύθυνση:
Εστίας 10
Θήβα
32200
Τηλέφωνο:
22620 26419 & 27512
Άλλες πληροφορίες:

ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Χ.

ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. (ΣΥΝ.Π.Ε.)

 -

Α.Φ.Μ.: 096058912

Δ.Ο.Υ.: Θηβών